uusimaa

Kokenut puheterapeutti muu Uusimaa

Aherto Assi

Porvoo, Itä-Uusimaa, etäpuheterapia

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, äännevirheet, lukivaikeudet, änkytys, syömisen ja nielemisen pulmat, aikuisneurologiset puheen ja kielen ongelmat, puhetyöläisten äänihäiriöt

Muuta: AAC (kuvat ja viittomat), OPT

Douai Riitta

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki (länsi)

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, autismikirjo, kuulovammat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, tunne-elämän pulmat

Muuta: vuorovaikutteinen leikkiterapia, viittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

Hautala-Malmström Hillevi

Nurmijärvi, Klaukkala, Tuusula, Hyvinkää, Riihimäki, Vantaa

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, syömisen ja nielemisen pulmat, autismikirjo, aikuisneurologiset puheen ja kielen ongelmat, kehitysvammat, lukivaikeudet

Muuta: AAC, artikulaatioterapia, hengitysohjaaja

Jaulimo Johanna

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo

Kuntoutan: artikulaation pulmat, puheen pulmat, kielelliset pulmat, äänihäiriöt, lukivaikeudet, vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: aikuisneurologiset kommunikoinnin pulmat mm. afasia, dysartria, AAC-keinot (kuvat, tukiviittomat)

Keinänen Satu

Klaukkala, Nurmijärvi

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, vuorovaikutuksen pulmat, lukivaikeudet, änkytys, aikuisneurologiset puheen ja kielen ongelmat, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, kehitysvammat

Muuta: luovat terapiamateriaalit, AAC

Kokkonen Hanna

Riihimäki, Hausjärvi, Hyvinkää

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, lukivaikeudet

Muuta: AAC-keinot, työnohjaus

Krohn Lotta

Porvoo, Sipoo, Itä-Uusimaa

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, kuulovammat

Muuta: AAC-keinot, viittomakieli, OPT, koira-avusteinen kuntoutus

Kuutsa Annukka

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, monikielisyys, kehitysvammat, syömisen ja nielemisen pulmat (lapset), vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: AAC, sensomotorinen lähestymistapa, ohjauskieli englanti, työnohjaus

Kähkönen Ann-Mari

Porvoo

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, vuorovaikutuksen pulmat, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, tunne-elämän pulmat, artikulaation pulmat

Muuta: AAC, Kuvin tuettu leikki (Kuttu), työnohjaaja (STOry), kognitiivinen lyhytterapeutti, adoptiolapsen kielen ja kommunikoinnin pulmat

Laiho Auli

Espoo ja ympäryskunnat sekä etäterapia

Kuntoutan: änkytys, sokellus, puheen pulmat, kielelliset pulmat, tunne-elämän pulmat

Muuta: psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen), työnohjaaja (voimavarakeskeinen)

Mäkinen Hanna

Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi

Kuntoutan: syömisen ja nielemisen pulmat (lapset ja aikuiset), puheen pulmat, kielelliset pulmat, kehitysvammat, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat

Muuta: AAC, myofunktionaalinen puheterapia, Buteyko-ohjaaja

Pihlajaniemi Annami

Raasepori

Kuntoutan: puheen, kielen, vuorovaikutuksen, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, kehitysvammat, lasten syömispulmat, änkytys

Muuta: Puhetta korvaavat tai täydentävät AAC-menetelmät (tukiviittomat, kuvat) OPT-menetelmä, Voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön koulutus

Pohja Salla

Espoo ja ympäryskunnat sekä etäterapia

Kuntoutan: änkytys, sokellus, puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeudet

Muuta: voimavarakeskeinen perhetyönkoulutus ja työnohjaus-koulutus

Saaristo-Helin Katri

Helsinki, Vantaa, Tuusula ja Järvenpää

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeudet, vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: artikulaatiopulmat (esim. R- tai S-virheet), OPT-terapia, työnohjaus

Savinainen-Makkonen Tuula

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, tunne-elämän pulmat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, lukivaikeudet

Muuta: AAC, perheterapeuttinen vanhempainohjaus, työnohjaus

Tarpila Sanna

Nurmijärvi, Klaukkala, Vantaa, Hyvinkää, Tuusula, Järvenpää ja Riihimäki

Kuntoutan: vuorovaikutuksen pulmat, autismikirjo, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, puheen pulmat, kielelliset pulmat, kehitysvammat ja syömisen pulmat

Muuta: ABA-pohjaiset autismikirjon kuntoutusmenetelmät, AAC, ohjauskieli englanti ja ruotsi

Tikkanen Mari

Kirkkonummi, Inkoo, Espoo

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeudet, kehitysvammat, kuulovammat

Muuta : AAC; tukiviittomat ja kuvakommunikointi, OPT

Vilenius-Pirilä Sari

Kirkkonummi, Vihti, Lohja

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, kuulovammat, kehitysvammat, lukivaikeudet, syömisen pulmat (lapset), vuorovaikutuksen pulmat, tunne-elämän pulmat

Muuta: Theraplay-terapia, työnohjaus

Miksi valita kokenut terapeutti sivustoltamme?

Yhteistä meille on myös pitkäaikainen sitoutuminen asiakkaisiimme ja vahva halu auttaa.

Tutustu puheterapeutteihimme