puheterapeutti helsinki

Kokenut puheterapeutti Helsinki

Douai Riitta

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki (länsi)

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, autismikirjo, kuulovammat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, tunne-elämän pulmat

Muuta: vuorovaikutteinen leikkiterapia, viittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

Holmström Helene

Helsinki

Kuntoutan: änkytys, sokellus, puheen pulmat (artikulaatiohäiriöt), äänihäiriöt, lukivaikeudet, aikuisneurologiset kommunikoinnin pulmat (afasia, dysartria).

Muuta: kielet: ruotsi, suomi

Hyytiäinen Ulla

Helsinki

Kuntoutan: lyhyet terapiat ja konsultaatiot

Muuta: konsultaatio, ensitieto, ryhmäterapia ja theraplay-terapia työparina, AAC-keinot, työnohjaus

Jaulimo Johanna

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo

Kuntoutan: artikulaation pulmat, puheen pulmat, kielelliset pulmat, äänihäiriöt, lukivaikeudet, vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: aikuisneurologiset kommunikoinnin pulmat mm. afasia, dysartria, AAC-keinot (kuvat, tukiviittomat)

Juhala Sari

Helsinki, Vantaa

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, vuorovaikutuksen pulmat, kehitysvammat, autismin kirjo, lukivaikeus, lasten syömispulmat

Muuta: AAC, OIVA-työyhteisöohjaus, työnohjaus

Kaivosoja Leena

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeus, monikielisyys, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: adoptiolasten kielenkehitys, OPT-menetelmä.

Kärkölä Elina

Helsinki

Kuntoutan: kielelliset vaikeudet, puheen pulmat, kehitysvammat, kuulovammat, vuorovaikutuksen pulmat, tunne-elämän pulmat, monikielisyyteen liittyvät kommunikaation pulmat

Muuta: leikkiterapeuttista puheterapiaa, viittomat, kuvat ja piirtäminen kommunikoinnin tukena

Laurema Petra

Helsinki, erityisesti itäisen ja kaakkoisen suurpiirin alueet

Kuntoutan: puheen, kielen ja vuorovaikutuksen pulmat sekä niihin liittyvät tunne-elämän, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen pulmat, autismikirjo, kehitysvammat, oppimisvaikeudet alkuopetuksessa

Muuta: Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot (tukiviittomat, kuva- ja esinekommunikointi, piirtäminen), PECS (Picture Exchange Communication System), voimavarakeskeinen verkostotyöskentely; terapiakieli suomi, lähi-ihmisten ohjauskieli suomi ja englanti

Liikanen Marja

Helsinki, Vantaa

Kuntoutan: näkövammat, kuulovammat, liikuntavammat, kehitysvammat, syömisen ja nielemisen pulmat (lapset), puheen, kielen ja vuorovaikutuksen pulmat.

Muuta: vauvaikäisten puheterapia; leikkiterapeuttinen puheterapia; hyvä viittomataito; Mielekkään kielen resepti®.

Rauhamäki Terhi

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa

Kuntoutan: kuulovammat, puheen pulmat, kielelliset pulmat

Muuta: vinkkipuhekouluttaja, viittomat, huuliltaluku, OPT

Saaristo-Helin Katri

Helsinki, Vantaa, Tuusula ja Järvenpää

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeudet, vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: artikulaatiopulmat (esim. R- tai S-virheet), OPT-terapia, työnohjaus

Savinainen-Makkonen Tuula

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, tunne-elämän pulmat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, lukivaikeudet

Muuta: AAC, perheterapeuttinen vanhempainohjaus, työnohjaus

Tanskanen Hannele

Helsinki, Vantaa

Kuntoutan: vuorovaikutuksen pulmat, autismikirjo, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, puheen pulmat, kielelliset pulmat, kehitysvammat, syömisen pulmat

Muuta: ABA-pohjaiset autismikirjon kuntoutusmenetelmät, AAC, ohjauskieli englanti ja ruotsi

Miksi valita kokenut terapeutti sivustoltamme?

Yhteistä meille on myös pitkäaikainen sitoutuminen asiakkaisiimme ja vahva halu auttaa.

Tutustu puheterapeutteihimme