puheen kehitys

Jos vanhempana olet huolissasi ja haluat nopeasti tietää, tuleeko lapsesi kanssa hakeutua puheterapiaan, voit ottaa yhteyttä kokeneeseen puheterapeuttiin. Hänen kanssaan voit keskustella huolestasi ja hän tekee myös kielen ja puheen kehityksen arvioita. Tällöin maksat käynnin/käynnit itse tai lääkärin lähetteellä jotkin vakuutukset voivat korvata käynnit.

Jos tämä ei ole sinulle mahdollista, alle kouluikäisen lapsen kanssa ensisijaisesti ota yhteyttä lapsen omaan neuvolaan ja kysy aikaa puheterapeutille. Joissakin kunnissa puheterapeutille voi varata ajan ilman lähetettä, toisissa taas vaaditaan lähete neuvolan terveydenhoitajalta. Puheterapeutti voi myös tehdä puhelimitse alustavan arvion siitä, onko huoleen aihetta ja ottaa lapsen vanhempineen tarvittaessa ohjauskäynnille. Kouluikäinen lapsi pääsee puheterapeutille esim. koululääkärin lähetteellä. Kysy kouluterveydenhoitajalta, miten teidän kunnassanne toimitaan.

Lievissä puheen pulmissa (esim. artikulaatiovirheet, puheen kehityksen viivästymä) puheterapia toteutuu yleensä terveyskeskuspuheterapeutin vastaanotolla. Haastavimmissa puheen ja kielenkehityksen pulmissa terapia toteutuu terveyskeskuksen, sairaalan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai Kelan kustantamana. Tällöin terapian toteuttaa yleensä yksityisen taho. Asiakkaat voivat myös itse ostaa terapian yksityiseltä puheterapeutilta, mutta valitettavasti siihen ei voi saada Kelalta korvausta.
Kysyjä tarkoittanee tapausta, jossa puheterapian tulee maksamaan Kela, erikoissairaanhoito, kaupunki tai vakuutusyhtiö. Puheterapia aloitetaan yleensä vasta, kun maksusitoumus tai Kelan myönteinen päätös on annettu. Poikkeustapauksessa asiakas voi tehdä puheterapeutin kanssa sopimuksen, jossa asiakas sitoutuu maksamaan ennen päätöstä toteutuneet terapiat, mikäli Kelan tai joku muu päätös ei tule voimaan takautuvasti.
Puheterapian kesto riippuu aina ongelman laajuudesta. Esimerkiksi yksittäisissä äännevirheissä (artikulaatiovirheet, esim. R- tai S-virheet) voi riittää muutama yksittäinen ohjauskerta tai joitain kuukausia kestävä terapia. Vaikeammissa pulmissa puheterapian tarve saattaa jatkua yhdestä viiteen vuotta. Mitä enemmän vanhemmat tekevät lapsen kanssa puheterapeutin ohjaamia harjoituksia kotona, sitä nopeammin lapsi yleensä edistyy. Puheterapian kestoon vaikuttavat myös lapsen muut mahdolliset oppimisvaikeudet ja/tai käytöksen haasteet.
Puheterapiaan pääse hakeutumalla oman kunnan puheterapiapalveluiden  tai  erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. Usein vanhan kontaktin voi uusia varaamalla ajan tutkimuksiin. Tutkimusten perusteella tehdään  kuntoutussuunnitelma ja tarvittaessa maksusitoumus puheterapiaan. Puheterapian voi myös maksaa itse, tässä tapauksessa kannattaa ottaa yhteys kokeneeseen puheterapeuttiin ja miettiä yhdessä terapian aloitus.
Tutustu rauhassa sivustomme terapeutteihin myös kunkin omien nettisivujen kautta. Voit etsiä terapeuttia mm. erityisosaamisen, paikkakunnan tai vapautuvien paikkojen perusteella. Mieti myös oman perheenne tilannetta ja voimavaroja. Jos terapia toteutetaan vastaanotolla, myös matka kannattaa huomioida. On ihan hyvä haastatella yhtä tai useampaa terapeuttia ja miettiä näin yhdessä valintaa.
Kelan kustantamassa kuntoutuksessa matkoihin saattaa olla mahdollista saada tukea Kelasta esim. taksikyydit vastaanotolle ja vastaanotolta http://www.kela.fi/matkakorvaus-omavastuu.

Miksi valita kokenut terapeutti sivustoltamme?

Yhteistä meille on myös pitkäaikainen sitoutuminen asiakkaisiimme ja vahva halu auttaa.

Tutustu puheterapeutteihimme