puheterapeutti espoo

Kokenut puheterapeutti Espoo, Kauniainen

Douai Riitta

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki (länsi)

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, autismikirjo, kuulovammat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, tunne-elämän pulmat

Muuta: vuorovaikutteinen leikkiterapia, viittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena

Eloranta Leena

Espoo, Kauniainen

Kuntoutan: puhemotoriset pulmat, erit. artikulaatioterapia (L,S,R) vastaanotolla

Muuta: ohjaus ja terapia myös englanniksi

Jaulimo Johanna

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Siuntio, Inkoo

Kuntoutan: artikulaation pulmat, puheen pulmat, kielelliset pulmat, äänihäiriöt, lukivaikeudet, vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: aikuisneurologiset kommunikoinnin pulmat mm. afasia, dysartria, AAC-keinot (kuvat, tukiviittomat)

Juhala Sari

Helsinki, Vantaa

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, vuorovaikutuksen pulmat, kehitysvammat, autismin kirjo, lukivaikeus, lasten syömispulmat

Muuta: AAC, OIVA-työyhteisöohjaus, työnohjaus

Kaivosoja Leena

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeus, monikielisyys, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: adoptiolasten kielenkehitys, OPT-menetelmä.

Kuutsa Annukka

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, monikielisyys, kehitysvammat, syömisen ja nielemisen pulmat (lapset), vuorovaikutuksen pulmat

Muuta: AAC, sensomotorinen lähestymistapa, ohjauskieli englanti, työnohjaus

Laiho Auli

Espoo ja ympäryskunnat sekä etäterapia

Kuntoutan: änkytys, sokellus, puheen pulmat, kielelliset pulmat, tunne-elämän pulmat

Muuta: psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen), työnohjaaja (voimavarakeskeinen)

Pohja Salla

Espoo ja ympäryskunnat sekä etäterapia

Kuntoutan: änkytys, sokellus, puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeudet

Muuta: voimavarakeskeinen perhetyönkoulutus ja työnohjaus-koulutus

Rauhamäki Terhi

Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa

Kuntoutan: kuulovammat, puheen pulmat, kielelliset pulmat

Muuta: vinkkipuhekouluttaja, viittomat, huuliltaluku, OPT

Savinainen-Makkonen Tuula

Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Helsinki

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, tunne-elämän pulmat, kehitysvammat, vuorovaikutuksen pulmat, lukivaikeudet

Muuta: AAC, perheterapeuttinen vanhempainohjaus, työnohjaus

Tanskanen Hannele

Helsinki, Vantaa

Kuntoutan: vuorovaikutuksen pulmat, autismikirjo, tarkkaavuuden ja keskittymisen pulmat, puheen pulmat, kielelliset pulmat, kehitysvammat, syömisen pulmat

Muuta: ABA-pohjaiset autismikirjon kuntoutusmenetelmät, AAC, ohjauskieli englanti ja ruotsi

Tikkanen Mari

Kirkkonummi, Inkoo, Espoo

Kuntoutan: puheen pulmat, kielelliset pulmat, lukivaikeudet, kehitysvammat, kuulovammat

Muuta : AAC; tukiviittomat ja kuvakommunikointi, OPT

Miksi valita kokenut terapeutti sivustoltamme?

Yhteistä meille on myös pitkäaikainen sitoutuminen asiakkaisiimme ja vahva halu auttaa.

Tutustu puheterapeutteihimme